8 thoughts on “ Follie, Follie - Tefta Tashko Koço - Në Këngët Lirike Qytetare Te Shqipërisë Dhe Repertorin Klasik (CDr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *